Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X103v_483_1 B ZE_G_X082r_483_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 103v, nr. 492 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 82r, nr. 469 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan Henric Bent vrient soens z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 166.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Jan Henricb Bentvriensc soens zone, Henricd Haveloese soens kindere, ende hare helpers al betaelt ende voldaen hebben van manghelde, van maechghelde ende van capelrie ghelde van Jans ser Gillijsf soens doit van Brigdamme; voirt zoe hebben zi mede voldaen van alre smarten die Jan ser Gillijsg zoens maghen endeh vrienden ende helpers ontfinghen in den twist ten Souteni lande, dair hi doit bleef, ende van allen stucken diej wi hem toe seyden te gheldene ende te doene, in allen manieren als onse zegghen dair of hout.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchk des dinxendaghes na Half vasten int jaer ons Heren Mo CCCo zeven ende twintichl.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Jan Heynrixm f.n receptorem.

a
Will. AB.
b
Heynric B.
c
Bent vrient B.
d
Heynric B.
e
Havelois B.
f
Gill. B.
g
Gill. B.
h
ontbr. B.
i
Zouten B.
j
dien B.
k
Middelb. A.
l
XXVIIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
m
Heynr. A; Hey B.
n
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: verwanten, vrienden en helpers van Jan heer Gillisz. van Brigdamme