Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X103v_484_1 B ZE_G_X082r_484_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 103v, nr. 493 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 82r, nr. 470 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Pieter Gheronx z.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast, en dat op de betreffende 'vrijdag na Palmzondag' (dat is Goede vrijdag) het nieuwe jaar nog niet was ingegaan. Zie de Inleiding.

Allen den ghenen die desen brief sullen sien of horen lesen make ic cond Pieter Gheronx sone van Overbourdinea dat ic ghelovet hebbe ende ghelove mit desen brieve op al min goid dat ic hebbe, roerende ende onroerrende, soe wair ende wat goide dat gheleghen is, mine here den abt ende den convente van Onser Vrouwen in Middelburchb te wairne alsulken tiende als ic hem vercoft hebbe, legghende in Sinte Martijnsc dijc, dard si opene brievee of hebben van den deken ende den ghemeenenf capitelg van Oudemonsterh toit Utrecht, dair men den voirseiden tiende of hout.

Ini oirkonde desen brieve bezeghelt med minen zeghelej. Ende omme die meere sekerhede soe hebbe ic ghebedenk minen lieven ende ghetrouwenl here, minen here den grave van Heynnegouwenm, van Hollandn, van Zeellando ende here van Vrieslandp, dat hi desen brief op miq bezeghelen wille. Ende wi Willaemr grave van Heynnegouwens, van Hollandt voirs. omme die bede van Pieter Gheronx sone voirscreven zoe hebben wi in kennessen der wairiden desen brief bezegheltu met onsen zeghele. Ghegheven in Middelburchv des vriendaghes na Palmen sonnendach int jair ons Heren Mo CCCow XXVIIo.

a
Over | bourdine A; Overbordene B.
b
Middelb. A.
c
M'tijns AB.
d
darr, de laatste letter geëxpungeerd A.
e
de laatste letter onduidelijk A.
f
boven ee een overtollige afkortingsstreep A.
g
i (in de vorm van j) verbeterd uit e B.
h
Oudemonst' AB.
i
een stok teveel A.
j
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
k
b verbeterd uit d A.
l
gherechten B.
m
Heynn. AB.
n
Holl. A.
o
Zeell. B.
p
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
q
een stok teveel A.
r
Will. AB.
s
Heynn. A.
t
Holl. A; etc. i.p.v. van Heynnegouwen, van Holland B.
u
beze ghelt A.
v
Middelb. A.
w
anno i.p.v. ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: Pieter Geroncsz. van Overbordene
Destinataris: abt en OLV-convent van Middelburg