Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X103v_485_1 B ZE_G_X082r_485_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 103v, nr. 494 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 82r, nr. 471 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Coppijn Scairdemule.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 167.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De 'nieuwe polder van Hinkele' is de Oude Hinkelepolder (Dekker, Zuid-Beveland, p. 281).

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc etc. maken cond etc. dat wi Coppind Scardemule onsen knechte vrief gheveng hebben ende gheven toit sinen live die twee spadenh lands die hi bediket hevet in den niewen polre van Hinkelen.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchi op den Witten donresdach int jair ons Heren Mo CCCj XXVIIo.

a
Will. A; Willem B.
b
Heynn. AB.
c
Holl. A; van Holland ontbr. B.
d
Coppijn B.
e
Scairdemule B.
f
de e in tweede instantie toegevoegd A.
g
ghegheven B.
h
verbeterd uit hond A.
i
Midd. B.
j
anno i.p.v. ons Heren Mo CCC B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Coppijn Schaardemule, grafelijke knecht