Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X104r_488_1 B ZE_G_X082v_488_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 104r, nr. 497 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 82v, nr. 474 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Clais Henricx z. van Cats.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 167.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast, en dat op de betreffende Goede vrijdag het nieuwe jaar nog niet was ingegaan. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond. etc. Want Wolfairdb Bollairds sone voir ons quam ende verliede dat hi vercoft hadde Claysc Henrixd sone van Catzee, alse verre alst onse wille waire, III½ ghemete tienden legghende in Cats ambocht tusken Zutvlietf ende den weghe bi den moere, die hi ons op ghedraghen hevetg tote Clais behoef voirs., ende ons sine brieve dair of op gheleverd; zoe hebben wi Claise voirs. gracie ghedaen ende hebben hem dese III½ ghemete tienden voirscreven verliet, behouden elken anderen sijns rechts, van ons te houden ende te besitten in allen manieren alse die brief houth die bi i wilcore van ons ende onsen mannen van Zeellandj dar of ghemaket ende beseghelt es. Ende hier of zoe sal hi ons jairlix te pachte gheven XIIII d. Hollandsk.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchl op den Goeden vriendach int jair ons Heren Mo CCCom XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Will. A; Willem B.
b
Wolf'd A.
c
Clayse B.
d
Heynrix B.
e
Cats B.
f
de eerste t gecorrigeerd uit e A; Zuytvliet B.
g
heeft, boven de regel toegevoegd B.
h
out onduidelijk A.
i
hier wi A.
j
Zeell. A; Zeeland B.
k
Holl. AB.
l
Middelb. AB.
m
anno i.p.v. ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Hendriksz. van Kats