Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X104r_490_1 B ZE_G_X082v_490_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 104r, nr. 499 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 82v, nr. 476 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Dirc Florens heren Gillis soens z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 167.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave b etc. maken cond etc. dat Dieric Florijsc heren Gillijsd soens sone ute Polee jeghens ons ghecoft hevet LXVII ghemete f ende ½ ende LXI½ roede ambochts int oude ambocht van sHeren Arnoudsg kerke, item int niewe ambocht van sHeren Arnoudskerkeh, dat es te wetene opt Sand van Arnemuden ende op Avensand XVI½i ghemete ambochts, die salmen rekenenj twie metek over een int oude land, die maken VIII metel ende een vierendeelm, die ons ane quamen vann Henrico Florijsp sone sinen broeder, mid alsulken rechte alse dar toe behoird; elc ghemet omme XXII d. grote, dair hi Janne Henrixq sone onsen rentemeister van Bewester Sceltr in Zeellands te vollen ende al verghouden heeft.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburcht op den Witten donresdach int jair ons Heren Mo CCCou XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Jan Heynrixv f.w receptorem.

a
Will. A; Willem B.
b
hier van Heynn. B.
c
Florens B.
d
Gill. B.
e
verbeterd uit Polre door expunctie van de r A; Poelee, door andere hand verbeterd uit Polre B.
f
hier lands, doorgestreept A.
g
Airnouds B.
h
Arnoudsk'ke A; Arnouds kerke B.
i
verbeterd uit XVII A.
j
gheven B.
k
ghemete B.
l
ghemete B.
m
ende een vierendeel door andere hand gecorrigeerd uit ende C II½ ghemete ende een verendeel A.
n
onduidelijk A.
o
Heynric B.
p
Florijns B.
q
Heynr. B.
r
Bewest' Scelt AB.
s
Zeell. A; Zeel. B.
t
Midd. A.
u
anno i.p.v. int jair ... CCCo B.
v
Heynr. AB.
w
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk zoon van Floris heer Gillisz. uit de Poel