Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X107r_497_1 B ZE_G_X085v_497_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 107r, nr. 506 (primaire registratie).

Tussen deze oorkonde en het voorafgaande nr. ZE 496 zijn vier regels tekst grondig geradeerd.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 85v, nr. 483 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Boudijn van Bairsdorp.

In de marge, door andere hand: Nota.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 170.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesen makica cond Boudijnb van Baersdorpc dat ic ghelovet hebbe ende ghelove med desen brieve minen lieven here den grave van Heynegouwend ende van Hollande alze van enen achtendele van Baersdorpf tiende, legghende in Walchereng beoester Middelburchh, die mins vader was ende mi min here die grave voirs. ghegheven ende te hand ghelaten hevet, dat ic dair of blive op sijns selves zegghen, ende dat te voldoene tote sinen vermanen.

In orkonde desen brieve bezegheld med minen zeghele. Ende omme die meere sekerhede zoe hebbic ghebeden Clayzei van Berselenj endek Boudwijnl van der Maelstedem, minen lieven neven, dat si desen brief med mi bezeghelen willen. Ende wi Claesn ende Boudwijno voirs. p omme die bede van Boudwijnq van Baersdorpr voirscreves ende in kennessen der wareyden hebben wi desen brieft bezegheld med onsen zeghelen. Ghegheven des zatersdaghes nae u heylich Sacraments dach int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintichv.

 

w Item hevet Jan Henrixx f.y desen brief behouden, rentemeister van Middelburchz.

a
verbeterd uit maken A.
b
Boud. A.
c
de eerste r gecorrigeerd A; Bairsdorp B; Boudijn van Baersdorp door andere hand verbeterd uit alle luden A.
d
Heyn. A; Heynn. B.
e
Holl. AB.
f
Bairsdorp B.
g
Walch'en AB.
h
Midd. AB.
i
Claise B.
j
B'selen AB.
k
ontbr. A.
l
Boudijn B.
m
Mailsteden B.
n
Clais B.
o
Boudijn B.
p
hier betaeld, doorgestreept A.
q
Boudine B.
r
Bairsdorp B.
s
volgorde: voirscreven van Bairsdorp, maar met verwijstekens op de juiste plaats gezet B.
t
ontbr. A.
u
hier al, doorgestreept A.
v
in anno XXVIIIo i.p.v. int jaer ... twintich B.
w
ontbr. B.
x
Henr. A; Heynrix B.
y
sone B.
z
Middelb. A.
Oorkonder: Boudewijn van Baarsdorp
Destinataris: graaf Willem III