Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X108v_507_1 B ZE_G_X086v_507_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 108v, nr. 516 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 86v, nr. 493 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 172 (onder 12 november).

Vgl. nrs. ZE 502, 506 en 509.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen ludend dat wi ghegheven hebben ende gheven med desen brieve Mathizee Rengersf sone, Clayseg sinen broeder, Jan Wissen sone, Gillijsh sinen broeder, Hoebuic Heldecopsi sone, Pieter Hughenj zone, Dankardk Jacobs sone ende Jacob sinen broeder, Hughe Jans sone, Hughe des Hontsl kindere, Harnoutm Claesn sone ende Wiskino Jans sone alle dat ambocht dat si nu ter tijd hebben binnen Qual ambocht, heimp ende horenq nacomelinghen te houdene van ons ende van onsen nacomelinghen te leene in al dustanigher manieren: soe wanneer datter enich storve sonder wittachtighen soene, zoe soudet bliven op den outsten ende op den naesten manhoeft, toit achtersusterkind jof daer binnen des gheens dier storve.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes voir sinte Katerinen dach int jaer ons Heren M° CCC° acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemr camerlincs et Mathiam Rengheri.

a
namelijk de in het opschrift boven het voorafgaande nr. ZE 506 genoemde Mathijs en Nicolaas Rengersz. B.
b
Willem B.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Mathise B.
f
Reng's A; Rengh's B.
g
Claise B.
h
Gillis B.
i
Hoebuic Heldecops door andere hand verbeterd uit Haelws (?) Edecals A; door andere hand verbeterd uit Haelmic Edecals B.
j
Hugh. A.
k
Danckaird B.
l
of mogelijk Houts AB.
m
Harnoud B.
n
Claise B.
o
Wiskijn B.
p
hem B.
q
o onzeker (niet afgemaakt?) A.
r
Will. A.
s
dominum Will'm de Duvenvoirde i.p.v. Willaem camerlinc B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: een aantal ambachtsheren in het Quaelambacht