Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X110r_514_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 110r, nr. 523 (primaire registratie).

De tekst is doorgestreept d.m.v. een kruis.

Vgl. nrs. ZE 511-513, 517, 518, 520, 521, 534 en 539.

Deze doorgestreepte tekst is niet overgenomen in het duplicaatregister AGH 303.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen luden. Want wi med onsen lieven neven heren Gherarde here van Vorne, burchgrave van Zeellandb, ende med Alebrecht sinen sone sien over een ghedraghen, ware dat zake dat wi jof onse nacomelinghe heren Gheraerds dienst jof Alebrechts voirscreven begheerden omme onse recht in Zeelland te verwaren jof te bedriven, dat si dat doen souden op onsen cost alse weseliken ware, soe doen wi te wetene allen luden: ware dat yment van onsen manne, scoutate, porters jof anders yemant uyt onsen lande van Zeelland yet mesdede op hem ter wilen dat si bi bevelnesse met onsen opene brieve in Zeelland waren omme onse recht aldaer te verwaren jof te bedriven alse voirs. es, soe souden wi dat doen verbeterenc bi onser heerlijchede jof bi den rechte van onsen lande van Zeelland na dien dat ons goedenken soude ende weselike ware, ende na dien dat die misdaet ware; sonder alrehande archlistd.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghele. Ghegheven tote Hairlem des sonnendaghes nae sinte Andries dach int jaer ons Heren M° CCC° XXIIII°.

a
Will. A.
b
Zeell. A; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
c
verbet'en, de laatste letters onduidelijk vanwege slijtage van de inkt A.
d
r verbeterd uit c A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en zijn zoon Albrecht