Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X110v_516_1 B ZE_G_X088v_516_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 110v, nr. 524[b] (primaire registratie).

Het volgnummer 524 is per abuis herhaald.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 88v, nr. 502 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Hugea Hugen z. ende Berwoudb Jans z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 173.

Wi Willaemc grave van Heynnegouwend etc. maken cond allen luden dat wi onse vere van Brouwers havenee tote Zierixzeef toe ghegheven hebben te bruken toit onsen weder zegghen toe Hugheg Hughen sone ende Berwoud Jans sone, evenlike te verdiene ende evenlike den oirbair op te boeren dier of coemt, ende elken mensche ende sinen goede te voeren omme sinerh rechten veerscat; ende verbieden dat niement in die vere omme veerscat en varei anders dan Hughe ende Berwoud voirscreven.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes nae sinte j Nyclaes dach intk jaer ons Heren M° CCC° acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et per commune consilium.

a
Hug. B.
b
B'woud B.
c
Will. A; Willem B.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
Brouw's havene AB.
f
Zier. B.
g
Hughen B.
h
sinen B.
i
v gecorrigeerd A.
j
hier om een gat in het perkament heen geschreven B.
k
tussengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Hugenz. en Berwoud Jansz.