Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X111r_520_1 B ZE_G_X089v_520_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 111r, nr. 528 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 89v, nr. 506 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Her Gerijt van Voirne.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 475.

Vgl. nrs. ZE 511-514, 517, 518, 521, 534 en 539.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi gheloeven heren Gherardeb herec van Vorned, burchgrave van Zeellande, allen commer of te doene dief van der tijd verleden comen mochte of es op dat huys te Warmonde ende op die ses hondert pond Hollandsg sjaers die wi hem ghegheven ende bewijst hebben ten Sandeh, te Monsteri, te Warmonde ende elwaer van den over een draghen dat wi med hem over een ghedraghen sien van der burchgravescip van Zeellandj; sonder archlist.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghelek. Ghegheven tote Dordrecht des vriendaghes nae sinte Lucien dach int jaer ons Heren M° CCC° acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Heynn. AB.
b
Gher. A; Gher'de B.
c
boven de regel toegevoegd B.
d
Voirne B.
e
Zeell. A; Zeeland B.
f
door andere hand boven de regel toegevoegd AB.
g
Holl. AB.
h
Zande B.
i
Monst' AB.
j
Zeell. A; Zeeland B.
k
zeghe A; etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland