Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X111r_521_1 B ZE_G_X089v_521_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 111r, nr. 529 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 89v, nr. 507 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 475.

Vgl. nrs. ZE 511-514, 517, 518, 520, 534 en 539.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi voer ons ende voir onse nacomelinghen beloeven onsen lieven neve heren Gheraerdec here van Vorned, burchgrave van Zeellande, ende sinen nacomelinghen heren van Voirne, burchgraven van Zeellandf: ware dat zake dat jeghens hem misdaen worde in Zeellandg med woerden of med werke als si in Zeellandh waren in onsen dienste, dat wi hem dat souden doen verbeteren tote horen erei ende toet horej oirbaeren, ende dats hem med reden welk ghenoeghen soudel; sonder archlist.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghelem. Ghegheven tote Dordrechtn des vriendaghes nae sinte Lucien dach int jaer ons Heren M° CCC° acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
namelijk heer Gerard van Voorne, genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. ZE 520 B.
b
Heynn. AB.
c
Gher'de B.
d
Voirne B.
e
Zeell. A; Zeeland B.
f
Zeell. A; Zeeland B.
g
Zeell. A; Zeel. B.
h
Zeell. A; Zeel. B.
i
boven de regel toegevoegd A.
j
tote horen ... toet hore op rasuur A.
k
op rasuur, ervóór nog een letter s A.
l
ghenoeghen soude op rasuur A.
m
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
n
Dordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland