Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X111v_522_1 B ZE_G_X089v_522_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 111v, nr. 530 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 89v, nr. 508 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan sheren Gillis z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat onse manne voir ons tugheden dat Jan ser Gillijsb sone van Sabbinghec ghemaket hevet joncfrouwen Marien sinen wive toit hare lijftocht al dat ambocht ende tiende die hi selve hadde, ende al dat ambocht ende tiended die hem op comen mochte van Colinee van Sabbinghe sinen broeder na joncfrou Natalyenf doit, dieg sijn wijf was; ende want Jan voirs. hoir enen brief dede maken van onsen weghen bi hem selven dat hoir lijftocht niet langher en soude dan sine kindere hor daghe hadden, zoe verclaersen wi dat ende willen dat si hoir lijftocht voirscrevenh behoude ende ghebruke also langhe na dien dat Jans kindere hoir daghe hebben als si sonder man sit na Jans doit voirs.; ende ghelovense dair in te houden als wi sculdich sien te doene na sede ende coustume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburch int jaer ons Heren M° CCC° acht ende twintich des vriendaghes voir Grote vasten avond.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Heynn. AB.
b
Gillis B.
c
Sabbingh. A.
d
t verbeterd uit d A.
e
Kolin B.
f
Natalien B.
g
d verbeterd uit s A.
h
in de marge bijgeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Maria, echtgenote van Jan heer Gillisz. van Sabbinge