Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X111v_523_1 B ZE_G_X089v_523_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 111v, nr. 531 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 89v, nr. 509 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Gherloff Kinnen Moes kets z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 175.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het volgende nr. ZE 524.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben Gerolfb Kinnen Moesscetsc sone die twie deele van den leenlande dat ons ane quam van Heynricd Marlinse doit, ligghende in Haymannef ambocht, dair die somme of loept metten score datter toe behoirt ommetrent achte ghemete, hem ende sinen nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen te houden in rechte leene na der coustumen ende na den rechte van onsen lande van Zeellandg; ende dit voirseyde leenlandh hebben wi hem vercoft omme zes pond groeter Tornoysei al den hoep, dair hi ons ghenochj of ghedaen heeft bi Jank Heynrixl sone onsen rentemeyster van Bewestersceldm in Zeellandn.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburcho des vriendaghes vor sinte Gregorijusp dach int jaer ons Heren M° CCC° acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Jan Heynrixq f.r receptorem.

a
Will. A.
b
Gherolf B.
c
Moeskets, door andere hand verbeterd uit Moes soens B.
d
Heynr. AB.
e
M'lins A; Mairlins B.
f
Hayman B.
g
Zeeland B.
h
de tweede l gecorrigeerd A.
i
Torn. AB.
j
n verbeterd uit d, de letters och bovengeschreven A.
k
Janne B.
l
Heynr. AB.
m
Bewest'sceld A; Bewest'scelt B.
n
Zeell. A; Zeeland B.
o
Middelb. AB.
p
G'gorijus A; Gregoris B.
q
Heynr. AB.
r
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerolf Kinne Moschetsz.