Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X111v_524_1 B ZE_G_X089v_524_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 111v, nr. 532 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 89v, nr. 510 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Aechte Henric Hugen zoens weduwe.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 175.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het voorafgaande nr. ZE 523, alsmede het volgende nr. ZE 525.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben joncfrou Agheten, Heynrixb Hughec soens weduwe, een dordendeil van den leenlande dat ons ane quam van Heynricd Merlinse doit, ligghende in Haymanne ambocht, dair die somme of loept metten score dat dair toe behoirt omtrent vier ghemetef, hareg ende haren nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden in rechten leene na der custumen ende nah deri rechtej van onsen lande van Zeellandk; ende dit voirseyde leenland hebben wi hair vercoft al den hoep omme drie pond groter Tornoysel, dair si ons bi Jan Heynrixm sone onsen rentemeyster van Bewestersceldn in Zeellando ghenoch of ghedaen hoeft.

In orkonde etc. Gheghevenp in Middelburchq des vriendaghes voir sinte Gregorijusr dach int jaer ons Heren Mo CCC acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Jan Heynrixs f.t receptorem.

a
Will. A.
b
Heynr. AB.
c
Hughen B.
d
Heynr. AB.
e
M'lins A; Marlijns B.
f
ghemente A.
g
hair B.
h
ontbr. B.
i
den B.
j
boven de regel toegevoegd A.
k
Zeell. A;, Zeeland B.
l
Tor. A; Torn. B.
m
Heynr. AB.
n
Bewest'scld (sic) A; Bewest'scelt B.
o
Zeell. A; Zeeland B.
p
Ghe gheven A.
q
Middelb. AB.
r
G'gorijus A; Gregoris B.
s
Heynr. AB.
t
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Aachte, weduwe van Hendrik Hugenz.