Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X112r_526_1 B ZE_G_X090r_526_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 112r, nr. 534 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 90r, nr. 512 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Marie Pieter sheren Pieters z. wijff.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave b etc. maken cond etc. dat Pieters sher Pieters sone van Baersdorpc med onser hand ghemaect hevet joncfrouwe Annen, sinen wive, toit hore lijftochte jeghens drie ghemete tienden legghende in Baersdorpd in Suut Bevelande ende jeghens neghenf ghemete tienden legghende in den Oist hoecg in Walgherenh, die Pieter voirs. van ons in pachte houd; in wilker lijftochte wi gheloven te houden joncfrouwen Anneni voirscreven als wi sculdich sijn te doene na sede ende na coustume van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchj des satersdaghes voir Grote vasten avond int jaer ons Heren M° CCC° acht ende twintich.

a
Will. A.
b
hier van Heynn. B.
c
Bairsdorp B.
d
Bairsdorp B.
e
Zuytbevel. B.
f
na de laatste letter nog een geradeerde s A.
g
Oesthoec, de O uit de aanzet van een andere letter B.
h
Walgh'en A.
i
Anne B.
j
Middelb. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter heer Pietersz. van Baarsdorp en zijn echtgenote jonkvrouw Anne