Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X112r_529_1 B ZE_G_X090r_529_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 112r, nr. 537 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 90r, nr. 515 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joppe Henrixa z.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave etc. ombieden u Jan Wissen sone onsen rentemeyster van Beoistersceltc in Zeellandd jof soe wie namails onse rentemeyster wesen zal, dat ghi alle jare te Bamissee van onsen weghen ghevet Joppef Henrixg sone tien pond Tornoyseh alsoe langhe als hi levet; ende daer of nemet scepenen brieve van Zierixeei alle jare, daer mede zult ghi moghen rekenen in juwe rekeninghe alle jare.

Ghegheven tot Zierixeej des manendaghes nak sente Gregorijs dach int jaer ons Heren XXVIII°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Iohanneml Wissen f.m receptorem et alios.

a
Henr. B.
b
Will. AB.
c
Beoist'scelt AB.
d
Zeell. A; Zeel. B.
e
1 oktober.
f
J gecorrigeerd, mogelijk uit G A.
g
Heynr. B.
h
Tor. AB.
i
Zier. A.
j
Zier. AB.
k
n gecorrigeerd uit d A.
l
Io A; Jan B.
m
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Joppe Hendriksz.