Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X112v_532_1 B ZE_G_X090v_532_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 112v, nr. 540 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 90v, nr. 518 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Idem.a

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 531.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc d etc. maken cond etc. Want joncfrou Achtee sheren Nyclaesf Costins soens dochter van Cats, Wouters wijf van den Vliete, voir ons quam ende verliede hare dat si vercocht hevetg Janneh Heynricsi sone, also verre alst onse wille ware, VI mete endej ½ k ende XLI roeden tiende ligghende in Welledijcs hoeke ende in Lissenl die hairs vader waren, ende si ons op ghedraghen hevet toit Jan Heynricsm soens behoef voirscreven, zo hebben wi hem gracie ghedaen ende hebben hem desen voirs. tiende verliet van ons te houdene ende te besittene in alre manieren alse die brief ende dien ordinanche van den tiende hout die bi consente van ons ende bi wilcore van onsen mannen van Zeelando dair of ghemact ende bezeghelt es, behouden elken anderen sijns rechts; ende hier of zal hi ons jaerlix te pachte gheven IIII s. ende II d. Hollandsp.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchq des zatersdaghes voir sente Gregorisr dach int jair vans XXVIII.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Iohannemt Heynrixu f.v receptorem.

a
namelijk de in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. ZE 531 genoemde jonkvrouw Aachte, dochter van heer Nicolaas Costijnsz. B.
b
Will. A.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
hier ende, doorgehaald A.
e
Aghete B.
f
Nyclais B.
g
hadde B.
h
Jan B.
i
Heynr. AB.
j
ontbr. B.
k
hier m(ete) herhaald B.
l
Lisse B.
m
Heynr. B.
n
ende die op rasuur B.
o
Zeel. AB.
p
Holl. AB.
q
Midd. A; Middelb. B.
r
Gregoiris B.
s
anno i.p.v. int jair van B.
t
Io A; Io. B.
u
Heynr. AB.
v
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Hendriksz. rentmeester