Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X112v_534_1 B ZE_G_X090v_534_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 112v, nr. 542 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 90v, nr. 520 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Her Gerart van Voirne.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 483.

Vgl. nrs. ZE 511-514, 517, 518, 520, 521 en 539.

Wi Gherarda hereb van Voirne, burchgrave van Zelandc, maken cond allen luden dat Jan van Leyden, ons heren sgraven clerc van Heynnegouwend ende van Hollande, ons betailt hevet van ons heren sgraven weghen voirseyd alse van den VIM lb. Tornoysef, den groeten over XVI d. gherekent, die hi ende sine borghe ons gheloftg hadden te gheven omme der effeninghe willen van onsen rechte in Zeelandh, also als hore brieve houden die wi dair of hebben, IIIM lb. zuarter Tornoysei payements voirscreven, die here Pieter van Vlissinghej ende meester Symon van der Hoeghen van onsen weghen ontfanghen hebben van den termine die was nu toit sente Jans misse midzomerk leste verleden; ende van also vele scelden wi l voir ons ende voir onse nacomelinghe onsen here den grave voirs.m, sine borghen ende haren nacomelinghen quite, ende houden ons van hem van also vele wel ghepayt.

In orkonde etc. Ghegheven toit Zeerixeeo des zatersdaghes na sente Martijnsp dach in den zomer int jaer ons Heren M CCC neghen ende twintich.

a
Gher'd A; Gheraird B.
b
Gheraird here op rasuur B.
c
Zel. A; Zeeland B.
d
Heynn. AB.
e
Holl. AB.
f
Tor. A; Torn. B.
g
ghelovet B.
h
Zeel. AB.
i
Tor. A; Torn. B.
j
here Pieter van Vlis op rasuur B.
k
24 juni.
l
hier onsen here, doorgestreept B.
m
boven de regel toegevoegd B.
n
houden, gevolgd door een geradeerde s B.
o
Zier. B.
p
M'tijns A.
Oorkonder: Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland
Destinataris: graaf (Willem III)