Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X113v_541_1 B ZE_G_X091r_541_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 113v, nr. 549 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 91r, nr. 527 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Gerart Aelwijns z.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc.c dat wi bi Jand Wissen sone onsen rentemeyster van Beoisterscelte in Zeeland ghegheven hebben ende bewisen in den ambocht van Poirtvlietf Gherardg Alewijns sone ute Leyden XIII meteh ende LXXIII roeden lands in die hofstede van Mallant tuschen Jans lande van den Hoeke ende Arnouds ende Jans lande van Scenghe, die Ee west of ende die here wech voir die hofstede oyst of; in Lielen lande VII mete XXV roeden mijn, behalven XCV roeden lands die Arnoudi ende Jan van Scenghej hebben in die Westermeetk van Lielen lande van der oist side in; in die Teghelrie II mete I verendeel lands; bi Thonis Pieter Butsl soens I½m mete VII roeden van der suytside in van sgraven lande dat leghet an Arnoudsn ende an Jans ric van Scengheo; dat coemt in somme XXIIII ghemete, die wi hem sculdich waren na der scepen scattinghe van Poirtvlietp voir die XVI mete lands die sine waren in Hughelijns santq, ende wi nu hebben. Ende dese XXIIII mete lands in Malland voirscreven sal hi van ons houden te liene in allen manieren ende rechter dat hi die sestien ghemete lands in Hughelijnss sand voirscreven van ons te houden plach.

In oirkonde etc.t Ghegheven in die Haghe op sente Thomas dach int jaer ons Heren M CCC° XXIXo.

a
Will. A.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
allen luden i.p.v. etc. B.
d
Janne B.
e
Beoist'scelt AB.
f
Poirtfliet B.
g
Gher. A; Gher'd B.
h
ghemete B; de varianten mete en ghemete worden hierna niet meer aangegeven.
i
Arn. A.
j
Scenghen B.
k
West'meet B.
l
de laatste letter onduidelijk, evenals de (uit iets anders gecorrigeerde) u, terwijl de t ook als c gelezen kan worden A; But B.
m
het teken voor ½ onduidelijk B.
n
Arn. A.
o
Scenghen B.
p
Poirtfliet B.
q
Hughel. sant A; Hughenlijns sand B.
r
boven te een overtollig afkortingsteken voor er A.
s
Hughel. A.
t
desen brieve beseghelt met onsen zeghele i.p.v. etc. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz. van Leiden