Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X114r_546_1 B ZE_G_X091v_546_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 114r, nr. 554 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 91v, nr. 532 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Kercwerff.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. ombieden ju al den heerscip ende der ghemente van Kercwervec in Scouden dat ghi onser poirte van Serixeed vriliken ghebrukene lait des scoers tuyschen Adels oird endef Moseleeg, in allen manieren als hoir open brief hout dien si dair of hebben; endeh des en lait niet.

Ghegheven in den Haghe des woensdaghes na sente Symon ende Juden dach int jaer ons Heren M CCC endei dortich.

a
Will. B.
b
Heynn. AB.
c
Kercw've A.
d
Zier. B.
e
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
f
boven de regel toegevoegd A.
g
o onduidelijk, M en s gecorrigeerd A.
h
ontbr. B.
i
tussengeschreven A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Zierikzee