Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X116r_557_1 B ZE_G_X093v_557_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 116r, nr. 565 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 93v, nr. 543 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Mayne van Montfoirdea lijfftocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 196.

Vgl. nrs. ZE 558 en 561.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat Jan Wlfartc, onse man, mit onser hand ghemacht heeft joncfrou Maynen van Montfoirde, zinen wive, toit hore lijftochte op sijn andeel dat hi heeft in den gheleyde op der Honte dat hi van ons houdt hondert pond zuarter Tornoysed sjaers, den groten over sestien penninghe gherekent, in wilker lijftocht wise houden sullen ende doen houden na rechte ende custume van onsen lande, behoudelijc ons rechts ende des rechts van onsen lande, sonder archlist.

In orkonde etc. Ghegheven toit Zeerixeee des vridaghes na Beloken Payschen int jaer XXXI°.

a
Montfoird. B.
b
Will. A.
c
Wlfat A; Wolfaird B.
d
Tor. A; Torn. B.
e
Zier. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Wolfert en zijn echtgenote jonkvrouw Meine van Montfoort