Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X116r_558_1 B ZE_G_X093v_558_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 116r, nr. 566 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 93v, nr. 544 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan Wolffairde.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 196.

Vgl. nrs. ZE 557 en 561.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben ende verleent Janneb Wlfairdec die ene helfte van twintich ghemete ende achtien roeden tienden die ons ane comen waren van Gillijsd van Oedekijns kerkee, legghende in die prochy van Oedekijns kerkef voirs., van ons te houden in enen jaerlixen pachte van zeven scellinghe zeven penning ende enen Hallinc Hollandsg, te betailen jaerlixe ende in al diere manieren te houden als die hantveste van den tiende spreken die bi ons ende bi onsen mannen dair of ghemact zien.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchh des donresdaghes na sente Thybursiusi daghe int jaer ons Heren M CCC een ende dortich.

a
Will. AB.
b
Jan B.
c
Wolfairde B.
d
Gillis B.
e
Oedekijns k'ke A; Hoedekijns kerke B.
f
Odekijns k'ke A; Hoedekijns kerke B.
g
Holl. AB.
h
Midd. A.
i
Tyburtius B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Wolfert