Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X116v_563_1 B ZE_G_X094r_563_1 ZE_G_X094v_563_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 116v, nr. 571 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 94r-94v, nr. 549 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Den deken van Cortrike.

Wi Willaema grave etc. maken condb etc. dat Bertoenc Dierix sone van Rijnlandd ende Dierice ende Berton, sine outste wittighe kindere, voir ons quamen ende verlieden te samen ende elc besonder dat Diedericf Bertong, Bertoens vader voernoemd, witteliken vercoft haddeh den deken ende den capittel van Onser Vrouwen kerke van Cortrike dat neghende deel van allen manieren van tienden die vallen moghen in die Groede, over die Wlpe ende in Niewe Vranken dijc ende in al dat dair of verscinen mach, beyde binnen dike ende buten dike, ende dat witteliken betaild den ersten penning mit den lesten, ende dat die deken ende capittel voernoemd witteliken ghedaen waren mit allen rechte toit den tiende voirscreven, ende dat Bertoni alse outste oer van sinen vader ende Diericj ende Bertonk sine kindere alse sijn ouste oer den tiende voirs. erfliken ende eweliken quite ghescouden hebben ende quit scelden voer him ende voir hoir nacomelinghe toit des dekens ende l capittels behoef van Cortrike voerscreven, ende nimmermeer mit ghenen liste ane te talen noch ane te spreken; ende hebben hem voer ons verbonden te samen ende elc besonder voer him ende voer hoir nacomelinghe: waer dat sake dat si of hore nacomelinghe emmermeer deden hier jeghen of jeghens enich point voerscreven, dat si jeghens ons verbuerden hoir lijf ende hoir goed ende al dat si van ons houden jof houden moghen.

In orkonde etc. Ghegheven op den Ascencien dach int jaer ons Heren M CCC een ende dortich.

a
Will. A.
b
m. c. i.p.v. maken cond A.
c
Bortoen B.
d
Rieland B.
e
Dier. A.
f
Dieder. AB.
g
Bertoen B.
h
hadden B.
i
B'toen B.
j
Dier. AB.
k
B'ton B.
l
hier des B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: deken en kapittel van de O.L.Vrouwekerk in Kortrijk