Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X116v_564_1 B ZE_G_X094v_564_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 116v, nr. 572 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 94v, nr. 550 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Florijs van Borsselen, etc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 517.

De onderstaande uitspraak is niet in de vorm van een oorkonde, en is waarschijnlijk nooit als zodanig uitgevaardigd geweest.

Coesaert is de verdwenen Kozaardpolder op Zuid-Beveland (Dekker, Zuid-Beveland, p. 227); de Schenge is een verdwenen getijdenwater tussen Zuid-Beveland en Wolphaartsdijk.

Bi Willaema van Heynnegouwenb, sone sgraven van Heynnegouwenc ende van Hollandd, ende bi den here van Voirne, burgrave van Zeeland.

 

Des satersdaghes voir Ascencien dach int jaer XXXI° so quam hair Florens van Borselen, Jan van der Maelstedene mid dien van der Goisf op die ene side, die vrouwe van Wissenkerke, Wlfartg hoir sone mid dien van Wissenkerkeh op tanderi side voir ons ter vierscare in Middelburchj ende worden dinghende onderlanghe om den dijc van Goes polre, wie ende hoe men diken soude. Dat wart ghedinghet in die waerheyde, ende die waerheyde kennede dat Goes polre diken soude van Kosairdek toit Goes havene toe langhes Scenghe met met ghelike, in goeden ende in quaden, ende te lenghen ende te corten, ende te scaden ende te baten.

a
Willame B.
b
Heynn. AB.
c
Heynn. AB.
d
Holl. A.
e
Mailstede B.
f
Goys B.
g
Wlfat A; Wolfairt B.
h
Wissenk'ke B.
i
die ander i.p.v. tander B.
j
Midd. A.
k
Koisarde B.
Oorkonder: Willem van Henegouwen, zoon van graaf Willem III, en de heer van Voorne, burggraaf van Zeeland
Destinataris: heer Floris van Borsele, Jan van de Maalstede en die van Goes enerzijds en de vrouwe van Wissenkerke, haar zoon Wolfert en die van Wissenkerke anderzijds