Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X117r_565_1 B ZE_G_X094v_565_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 117r, nr. 573 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 94v, nr. 551 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Machtelt van Cruyningea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 196.

Wi Willaemb grave etc. maken c cond etc. dat hair Jan van Cruninghe, onse trouwe ridder, bi onsen goeddenken ghemact hevet joncfrouwe Machtelded, siere dochter, hondert pond Tornoysee sjaers uterf bede van Cruninghe ende in den naisteng proechien die dair bi legghen, dat hi van ons in rechten lene houd ende hi onse opene brieve of hevet, ende viertich pond Tornoyseh sjaers die wi hem ghaven in meringhei van sinen lene die hi van ons in rechten lene houd ende wi hem bewijst hebben j mit onsen openen brieven, jaerlix intenemen toit sente Martijnsk misse in den winterl van onsen rentemeyster van Zeeland die nu es jof namaels wesen sal, in sulken manieren dat joncfrouwe Machteldm voirs. na heren Jans doit voirscreven dese voirs. hondert ende viertich pondn Tornoyseo sjaers ontfaen sal van ons in rechten lene te houden; mair storve si sonder wittachtighen soen, so soudenp dese voirs. C XL lb. Tornoyseq sjaers weder comen op heren Jans sonen van Cruninghenr, ende die soudense van ons houdens in rechten leene.

In orkonde etc. Ghegheven toit Sente Gerden berghet op sente Marcusu avond int jaer ons Heren M CCC XXXI.

a
Cruyning. B.
b
Will. AB.
c
hier en in de volgende twee regels om gaatjes in het perkament heen geschreven A.
d
Machtilden B.
e
Tor. AB.
f
ute B.
g
die naiste B.
h
Tor. A; Torn. B.
i
inmeringhe aan elkaar geschreven A; in meeringhen B.
j
hier ende wi hem bewijst hebben herhaald B.
k
M'tijns B.
l
11 november.
m
Machtilt B.
n
hondert pond ende viertich, maar met verwijstekens in de juiste volgorde gezet B.
o
Tor. A; Torn. B.
p
ou gecorrigeerd A.
q
Tor. AB.
r
Cruninghe B.
s
houd B.
t
Sente G'den b'ghe A; Sente Gheerden b'ghe B.
u
M'cus AB, de c gecorrigeerd A; gecorrigeerd uit M'tijns B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van Kruiningen, ridder, en zijn dochter jonkvrouw Machteld