Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X117v_568_1 B ZE_G_X095r_568_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 117v, nr. 576 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 95r, nr. 554 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Alene heren Henrixa Buffels dochter.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 197.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. Want jonfrou Alene, heren Heynricc Boffelsd dochter ridders, crankeliken ghegoed es ende si ons langhetijd om e goeddoen ghevolghet hevet, so hebben wi hoir om Gode ende om goeder lude bede gracie ghedaen ende hebben hoir ghegheven ende gheven LX lb. Tornoysef sjaers, den groeten over sestien penning gherekent, des sullen si ende hoir kinder die si hebben sal bi Goeswijn horen man die viertich pond Tornoyseg van ons h houden ten rechten lene, ende die ander XX lb. Tornoysei sal si niet langher hebben dan toit horen live, ende na hare doet sullen si vrililken weder an ons comenj; wilke renten voirscreven wi hoir bewisen jaerlix in te nemen op onse watermolen te Vlissinghe, dienek helft alle jaere te sente Odolfsl daghem ende die ander helft toit Alre heylighen missen dair naist comende, ter tijd toe dat wise elwair in sekeren goede bewijst hebben. Ende hier bi heeft si ons ende onsen arfnamen voir hoir ende horen arfnamen ewelike quite ghescouden van allen eysche die si ons van enighen rechte eysken machten toit desen daghe toe.

In orkonde etc. Ghegheven te Kaynoyto op den Pinxter dach int jaer XXXI°.

a
Henr. B.
b
Will. A.
c
Heynr. AB.
d
Buffels B.
e
hier goeddoēg, doorgestreept A.
f
Tor. AB.
g
Tor. AB.
h
hier te A.
i
Tor. AB.
j
an ons comen gecorrigeerd A.
k
die een B.
l
Odulfs B.
m
12 juni.
n
1 november.
o
Kaynoit B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Alene, dochter van heer Hendrik Buffel ridder