Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X118v_573_1 B ZE_G_X095v_573_1 ZE_G_X096r_573_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 118v, nr. 581 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 95v-96r, nr. 559 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Die abt van Middelburcha.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 524.

Wi Willemb grave etc. maken cont etc. dat wi eenen religieusenc man ende wisen heren Oliverd, abt van onser Vrouwene cloester in Middelburchf, ende sinen convente tote hoirs cloesterg behoef voers. h vercofti hebben alsulken tiende als ons ane ghecomen was in Oist capplen ende in Poppendamme van heren Symoenj van Brigdamme, die ballinch starf uut onsen lande, ende die hi te houden plach van den abt van Middelburchk, omme vijftich pond groter coninxl Tornoysem, die hi ons te vollen betaelt heft; ende gheloven hem desen tiende te waren jeghen elken menchen. Ende ware dat sake dat wi desen tiendeo namels yemend gheven wilden jof bewisenp mosten, zoe souden wi den nabtq ende sinen covente voirnoemd sijn gelt weder geven jof alzoe goed goet daer voren bewisen alse dese tiende es.

In orconden etc. Ghegheven tote Middelburchr op sente Symons ende Juden dach int jaer ons Heren M° CCC XXXI°.

a
Middelb. B.
b
Willaem B.
c
religiensen A.
d
Olivier B.
e
Wrouwen A.
f
Middelb. A.
g
cloisters B.
h
hier vercocht, doorgestreept A.
i
ver cost A.
j
Symon B.
k
Middelb. A.
l
in de letters nin een stok teveel A.
m
Tor. A; Torn. B.
n
mensche B.
o
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
p
be wisen A.
q
abt B.
r
Middelb. AB.
s
Sy A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Olivier abt van het OLV-klooster te Middelburg en het convent