Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X119r_574_1 B ZE_G_X096r_574_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 119r, nr. 582 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 96r, nr. 560 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Willekijn vander tailgerien.

Wi Willema grave b etc. maken cond etc. dat wi ommec menighe trouwend dienste die Willekijn onse gaersoen van dere tailgerienf ons ghedaen heeft ende noch doen sal, jairlijx gegheven hebben ende geven met desen brieve alzoe langhe als hi leven zal sestien pont zwarter Tornoiseg, den groten over XVI d. gherekenth; ende ombieden u Benotin van der Brugghe ende Janne van der Brugghe juwen broeder of den ghenen die ter tijt onse huys in Middelburchi in cense houden salj dat ghi nu van ons in cense houdt, dat ghi Willekijnk vors. jairlijcl te meie betalet dit ghelt voirscreven alse voirs. es, ende nemet er of toit elken termine sinen brief van quitancen jeghens ons mede rekene.

In orcondenm desen brieven. Ghegheveno te Binsp des woenhdaghesq na sente Pieters dach tingaendr oechste int jaer ons Heren M° CCC° XXXI.

a
Willaem B.
b
hier van Heynn. B.
c
hier en hierna vlekken veroorzaakt door het uitlopen van de inkt, op welke plaatsen soms met donkerder inkt (delen van) letters opnieuw zijn getrokken A.
d
eigenlijk staat er de tiroonse noot voor et, na een spatie gevolgd door uoA.
e
van der door andere hand boven de regel toegevoegd A.
f
tailge rien A.
g
Torn. B.
h
de laatste e bovengeschreven A.
i
Midd. A; Middelb. B.
j
s gecorrigeerd A.
k
Willek. AB.
l
jairlix B.
m
orcndē A.
n
etc. i.p.v. desen brieve B.
o
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
p
Byns B.
q
aldus A; woensdaghes B.
r
tingāed A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willekijn, knecht van de grafelijke kleermakerij