Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X120r_584_1 B ZE_G_X096v_584_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 120r, nr. 592 (ws. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt, naar verloren voorbeeld).

Deze tekst is door hand 3D later toegevoegd in de ondermarge van het blad; de letter a in de marge geeft aan dat de door dezelfde scribent eveneens toegevoegde tekst in de ondermarge van f. 120v, gemerkt met de letter b, dient te volgen op de onderstaande.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 96v, nr. 570 (ws. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt, naar verloren voorbeeld).
Opschrift:

Willem van Zwanenborch.

Deze tekst is door hand 3D later toegevoegd in de ondermarge van het blad; de letter a in de marge geeft aan dat de door dezelfde scribent eveneens toegevoegde tekst in de ondermarge van f. 97r, gemerkt met de letter b, dient te volgen op de onderstaande.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 201.

Butteland lag vrijwel zeker op Duiveland in het ambacht Nieuwerkerk (vriendelijke mededeling prof. dr. P.A. Hendrikx).

Wi Willaema ..grave etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben Willameb van Zwanenborchc, onsen knape, twintich ghemete ambochts ligghende in Butteland, die ons ane verstorven sien van Symon Covelairts soens doyt, wilc ambocht hi ons selven wel betaelt hevet; ende dit ambocht voirscreven sal hi ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen houden ten rechten liene, mar hi en sal gheen vry dair mede hebben noch gheen ghevolch buten dike.

In orconde etc. Ghegheven ter Goesd des sonnendaghes na sinte Lucas dach int jair ons Heren M° CCC° een ende dortich.

a
Will. AB.
b
Will. A.
c
Zwanenburch B.
d
Goys B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Zwanenburg, knaap