Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X121v_588_1 B ZE_G_X098r_588_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 121v, nr. 596 (ca. 1332 april 3-mei 1).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 98r, nr. 579 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Gillis Jans z., Wisse vanden Poele, Coelijn vanden Poele, Dirc Florijs zoon etc.

Aan het begin van de tekst in de linkermarge, door andere hand, een hoofdletter C; deze hoort vermoedelijk bij het slot van het voorafgaande nr. ZE 587 (zie aldaar). – Bij de (contemporaine) nummering van de teksten zijn de nummers 574-578 overgeslagen. – In de rechtermarge, door andere hand: Exspiravit.

Vgl. nr. ZE 570.

Allen den ghenen die desen brief sullen sien of hoeren lesen maken wi kond Gillis Jans sonea, Wisse van den Poele, Colijn van der Poele, Dieric Florens sone ende Jan Heynricb ser Gillis soens sone dat wi ontfaen hebben van Janne Heynrixc sone, rentemeester van Bewestersceltd in Zeelande, die ons toe gheset waren van der moetzoene van ser Wolfairds doet van Berselen, twintich pond zwairter Tornoysef, die wi even ghelike ghedeelt hebben, ende dair wi ons wel op ghepayet houden.

In orkonden desen brieve etc. Ghegheven int jair ons Heren M° CCC° eeng ende dortich des zaterdaghes na sinte Marcs dach.

a
f. B.
b
Heynr. AB.
c
Heynr. AB.
d
Bewest'scelt A; Bewest' Scelt, de w gecorrigeerd B.
e
Zeel. A.
f
Torn. A.
g
door andere hand verbeterd uit twee B.
Oorkonder: Gillis Jansz., Wisse van den Poel, Colijn van den Poel, Dirk Florisz. en Jan zoon van Hendrik heer Gillisz.
Destinataris: (graaf Willem III)