Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X121v_590_1 B ZE_G_X098r_590_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 121v, nr. 598 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 98r, nr. 581 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Agheten Wouters wijff vander Maelsteden.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaem grave etc. maken cond etc. dat Wouter van der Mailsteden mid onser hand ghemaect hadde jonfrou Aechtena, sinen wive, toit hoirre lijftochte op allen sinen tiende legghende te Cloetinghe, ter Mailsteden, ter Vlake ende in Overdeysb dijc, die hi van ons hout, vijftich pond Tornoysec sjairs, dair si onse open brieve of hadde die si zegghen dat verloren sien; ende omme dat Wouter tonghemake es ende hi ons mit sinen brieven ende bi sinen knapen ghebeden heeft dat wi joncfrou Aechten die brieve ende die lijftocht vernuwen wilden, zoe gheloven wi hoir mit desen brieve in deser voirscreven lijftocht te houden als wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande, behouden des worde onse ander brief ghevonden dair hair dese voirscreven lijftocht eerst mede ghemaect was, dat die te niete wesen zoude ende ghene macht hebben en zoude.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchd des donresdaghes voir Palmen zonnendach int jair ons Heren M° CCC° een ende dortich.

a
Agheten B.
b
r op rasuur A; Everdeys B.
c
Torn. B.
d
Middelb. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter van de Maalstede en zijn echtgenote jonkvrouw Aachte