Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X122v_595_1 B ZE_G_X098v_595_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 122v, nr. 603 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 98v, nr. 586 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Gillis Pieters z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 204.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast, en dat de oorkonde is uitgevaardigd op Goede vrijdag vóórdat rond de middag het jaarcijfer veranderde. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. make cond etc. dat P. W. P. f.f. van der Lisse sine IIC XXXVII½ roedeb tienden legghende in Lissec bi onsen oirlove vercoft heeft Gillized Pieterse f. van der Lisse, sinen oem; ende want hi ons sine brieve darof over ghelevert heeft, zoe verlien wi Gillizef vors. desen voirscreven tiende vang ons te houden ende te besitten in alre manieren als die brief houd die bi wilcore van ons ende van onsen ghemeenen mannen van Zeellandh darof ghemaect ende bezeghelt es, behouden elken anderen sijns rechts; ende hier of zal hi ons jairlix te pachte gheven I d. Hollandsi.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchj op den Goiden vriendach int jaer ons Heren M° CCC° een ende dortich.

a
Will. AB.
b
door andere hand in de marge bijgeschreven, ter verbetering van het bovengeschreven mete A; r., door andere hand verbeterd uit ghemete B.
c
het begin van het woord op rasuur A.
d
Gill. AB.
e
Piet' A.
f
Gillise B.
g
gecorrigeerd A.
h
Zeell. A; Zeeland B.
i
Holl. AB.
j
Middelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis Pietersz. van der Lisse