Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X122v_596_1 B ZE_G_X098v_596_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 122v, nr. 604 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 98v, nr. 587 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Domase Jans z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 204.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast, en dat de oorkonde is uitgevaardigd op Goede vrijdag vóórdat rond de middag het jaarcijfer veranderde. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven mid desen brieve Domaiseb Jans sone onse dobbelscole toitc Vlissinghe te verwaren ende wel ende reckelike te hantieren alse dair toe behoirt; dit sal gheduren toit onsen wederzegghen.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburch op den Goeden vridach int jair ons Heren M° CCC XXXI°.d

a
Will. A.
b
Domase B.
c
te B.
d
Datum loco et tempore prescriptis i.p.v. Ghegheven ... XXXI°, verwijzend naar het voorafgaande nr. ZE 595 B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Domaas Jansz.