Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X122v_597_1 B ZE_G_X098v_597_1 ZE_G_X099r_597_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 122v, nr. 605 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 98v-99r, nr. 588 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Die abt van Middelburcha.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast, en dat de oorkonde is uitgevaardigd op Goede vrijdag vóórdat rond de middag het jaarcijfer veranderde. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc, van Hollandd etc. onsen goeden vriend den abt van Middelburche, saluyt. Want wi Claise Bollairds sone belovet hebben te verziene van eens cononexf provende toteg sinte Pieters in Middelburchh die ons verscinen sal na der manieren van onsen open brieve dairi dese lettre doir ghesteken es, zoe bevelen wi ju ende gheven ju macht mid desen brieve dat ghi van onsen weghen Claise voirs. gheeft die kanonexj provende in der voirseyder kerken ten eersten dat si ons verscenen sal wesen, zonder ander ghebod van ons tek hebben; ende wat ghi l hier toe doen sullet dat sullen wi ghestade houden, m behoudelic onsen brieven die ghegheven sien voir onser lettren dair dese doir ghesteken es.

In orkonde desen brieven etc. Ghegheven in Middelburcho op den Goeden vridach int jair ons Heren M CCCp XXXI.

a
Middelb. B.
b
Will. A; Willem B.
c
Heynn. A.
d
Holl. A; van Heynnegouwen van Holland ontbr. B.
e
Middelb. B.
f
canonix B.
g
de eerste letter verbeterd uit j A.
h
Middelb. A.
i
a gecorrigeerd A.
j
canonix B.
k
hier en in de volgende regel delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
l
hier en in de volgende regels om een scheur in het perkament heen geschreven B.
m
hier om een gat in het perkament heen geschreven B.
n
desen brieve ontbr. B.
o
Midd. B.
p
in anno i.p.v. int jair ... CCC B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Bollaardsz.