Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X123r_602_1 B ZE_G_X099r_602_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 123r, nr. 610 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 99r, nr. 593 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Hannekijn Wisse Sceyninx z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 204.

De aard van Hannekijns misdrijf jegens de dochter in kwestie is onduidelijk; blijkbaar is hier sprake van een verbroken belofte, gedaan tijdens haar minderjarigheid.

Wi Willema grave etc. maken cond etc. dat wi Hannekijnb Wissec Sceyninx f.d vergheven hebben onsen evelen moet alse van der broke van Pieter Pouwels f.e dochter, die hi op seyde dat hise ghelovet soude hebben binnen haren jaren; ende willen dat hi onser port van Zierixeef endeg sijns goids vrilike ghebruke, sonder archlist.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchh des vridaghesi na Paesdach int jair van XXXII°j.

a
Will. A.
b
Hannek. AB.
c
Wissen B.
d
sone B.
e
soens B.
f
Zier. AB.
g
tiroonse noot voor et A.
h
Midd. A; Middelb. B.
i
i gecorrigeerd A.
j
anno et die predictis i.p.v. des vridaghes ... XXXII° B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hannekijn Wisse Scheinincsz.