Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X124r_606_1 B ZE_G_X100r_606_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 124r, nr. 615 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 100r, nr. 597 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Margriete Willem sheren Willems z. wijff van Coudekerke.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 205.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Willaemb sheren Willaemsc sone van d Coudekerke voir ons ghemaect heeft joncfrou Margrieten Jans dochter van den Zouten lande, sinen wive, toit hoirre lijftocht vijftich pond Tornoysee sjarsf ute ver Lisebetteng kinder tiende in Zobburchh, die hi van ons in pachte houd; in wilker lijftochte wi gheloven joncfrou Margrieten te houden als wi sculdich sien te doene na sede ende costume van onse lande.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sente Marien Magdalenen avond int jair ons Herenij CCC° twee ende dortich.

a
Will. AB.
b
Will. A; Willem B.
c
Will's AB.
d
hier de regel niet vol gemaakt vanwege een scheur in het perkament A.
e
Torn. AB.
f
de eind-s gecorrigeerd A.
g
Lysebetten B.
h
Zobborch B.
i
int anno i.p.v. int jair ons Heren B.
j
boven de regel toegevoegd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem heer Willemsz. van Koudekerke en zijn echtgenote jonkvrouw Margareta, dochter van Jan van den Zoutelande