Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X124v_609_1 B ZE_G_X100v_609_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 124v, nr. 618 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 100v, nr. 600 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Vgl. het voorafgaande nr. ZE 608. Daaraan zijn ook de bovenstaande plaats en dag van uitvaardiging ontleend.

Wi Willemb grave etc. maken cond etc. dat ons Mathijs Reynghersc sone, onsed trouwe knaep, ghegheven heeft IIIIC lb. Hollandse, die Jan van Leyden onse clerc ontfenc ende of rekenen sal; ende beloven Mathise met desen brieve: wair dat sake dat Avesoete, sine ghetrouwede dochter die hi nu heeft, storve eer hi ende hi dan gheene wittachtighe dochter meer en hadde, dat wi hem of sinen erfnamen dese IIIICf lb. binnen den naisten jare weder gheven sulllen.

In orkonde etc.g Gheghevenh tempore et loco prescriptis.

a
nl. de in het opschrift boven de voorafgaande oorkonde genoemde Mathijs Rengersz. B.
b
Will. A; Willaem B.
c
Reyngh's B.
d
door andere hand bovengeschreven A.
e
Holl. AB.
f
de eerste I verbeterd uit V A.
g
In orkonde etc. ontbr. B.
h
Datum B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Mathijs Rengersz., knaap