Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X125r_613_1 B ZE_G_X100v_613_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 125r, nr. 622 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 100v, nr. 604 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Huge Moninck kindere.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 211.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast, en dat de oorkonde is uitgevaardigd op Goede vrijdag vóórdat rond de middag het jaarcijfer veranderde. Zie de Inleiding.

Wi Willema grave etc. maken cont allen ludenb dat wi Anskinec ende Hannekijn den clerc zijn broeder, Hughe Monts kindre, gheleyde gheven overal in onsen lande te wanderen van zulker broke als zi nu ter tijt jeghens ons mesdaen hebben; dit zal gheduren toit onsen wederzegghen.

Ghegheven in den Haghe opden Goiden vryendagh int jair ons Heren M° CCC° twee ende dertich.

a
Will. A; Willaem B.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Hanskine B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hanskijn en Hannekijn de klerk, broers, zoons van Hugo Mont