Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X125r_616_1 ZE_K_X125v_616_2 B ZE_G_X101r_616_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 125r-125v, nr. 625 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 101r, nr. 607 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Willem Jans z. van Scengea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 212.

Vgl. het voorafgaande nr. ZE 615 alsmede nrs. ZE 559 en 560.

Willaem grave etc. maken cond etc. Want Willemb Jans sone van Schenghec voir ons quam ende verliede dat hi van sinen twailf ghemete tienden, legghende in Sabbinghe ende in Westkerke in Wolfairds diked, vercoft hadde alsoe verre alst onse wille ware Janne heren Jans sone van Sabbinghe vier ghemete tienden in deelinghe van den tiende voirscreven, ende hi ons dair ofe sine opene brieve off op ghelevert heeft, dair Jan van Sabbinghe voirs. onsen openeng brief of heeft; voirt heeft Willaemh Jans sone voirs. vercoft bi onsen wille van den selven XII ghemete tienden in Sabbinghe Clais Hughen sone van Sabbinghe vier ghemete tienden, alsoe blieven noch Willem voirscreven van deser voirseider tienden vier ghemete tienden, dair hi onsen openen brief of heeft; ende die vier ghemete tienden voirscreven die Clais Hughen sone voirs. bi onsen wille ghecoft heeft jeghens Willem verlien wi Claise voirs. mit desen brieve, behouden elken anderen sijns rechts, van ons te houdene ende te besittene in allen manieren als die brief houd die bi wilcoir van ons ende van onsen mannen van Zeelandi dair of ghemaict ende beseghelt es; ende hier of sal hi ons jairlix te pachte gheven achtien penninghe Hollandsj.

In orkonde etc. Ghegheven toit Dordrechtk des sonnendaghes na Paischen anno XXXIII°.

a
Sceng. B.
b
Will. A.
c
Scenghe B.
d
Wolfairds dijc B.
e
dair of ontbr. B.
f
dair of B.
g
de eerste e gecorrigeerd A.
h
Willem B.
i
Zeel. AB.
j
Holl. AB.
k
Dordr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Hugenz. van Sabbinge