Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X126r_619_1 B ZE_G_X101v_619_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 126r, nr. 628 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 101v, nr. 610 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Her Lams erffnamen van Coudekerke.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 214.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. maken cond etc. dat hair Lams erfnamen van Coudekerke van sulker loftocht als hair Lam ons gheloift hadde voirc sine vriende, als van onsen segghen te houden van Heynricd Domaese soens ende Muloc Philips soens doet ende van sulker verboirnisse als Willem Jans sone sijn broeder jeghens ons dair of verboirt hadde, jeghens ons verdinghet ende voldaen hebben; ende gheloven heren Lams erfnamen te bescermen van onrechte in alsulken goede als hair Lam ghelaten heeft.

Ghegheven in den Haghe des donresdaghes voirf meye int jair ons Heren M CCC drie ende dortich.

 

g De ista littera recipiet et computabit Waddinus receptor de Beoysterscelth C lb. Turonensiumi.

a
Heynn. AB.
b
hier van Holl. B.
c
op rasuur B.
d
Heynr. B.
e
Domais B.
f
de eerste letter gecorrigeerd A.
g
vóór de volgende aantekening een paragraafachtig teken AB.
h
Beoyst'scelt AB.
i
T' AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: erfgenamen van heer Lam van Koudekerke