Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X126r_620_1 B ZE_G_X101v_620_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 126r, nr. 629 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 101v, nr. 611 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Pieter Buyt.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 545.

Wi Willaem grave etc. maken cond etc. dat wi Pieter Buyt oirlof ghegheven hebben ende gheven mid desen jeghenwoirdighena brieve te pandene op die van Denemarken oystwairds van der Elven, in manieren soe wat goede dat hi panden sal jof arresteren dat hi dat gheheelix ende al brenghen sal ende laten onder onsen baliu dair hijt onder arresteert jof onder wien van onsen rechters dat hijt panden sel jof arresteren, ende niet dair of te doene ten sie bi onsen behiete; wair omme wi ombieden ende ghebieden allen onsen baliuwen ende rechters voirs. dat si voirderlike wesen Pieter voirs. in desen voirseiden zaken, wair bi dat hi panden moghe op die van Denemarkenb ter tijd toe dat hi verhal heeft van c dat him die van Denemarkend ghenomen hebben ende hi ter e wairheit betoeghen sal moghen, sonder archlist. Dit sal gheduren toit onsen wedersegghen.

In orkonde etc. Ghegheven toit Sente Gheerden berghef des vrydaghes na meyedach int jair XXXIII.

a
gecorrigeerd, en geschreven achter brieve, maar met verwijstekens de juiste volgorde aangegeven B.
b
Denemarke B.
c
hier dien, doorgestreept A.
d
r bovengeschreven B.
e
hier om een slechte plek in het perkament heen geschreven A.
f
S'te Gheerden b'ghe AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Buyt