Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X126v_625_1 B ZE_G_X101v_625_1 ZE_G_X102r_625_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 126v, nr. 634 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 101v-102r, nr. 616 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gillis Boudijns z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 217.

Vgl. het volgende nr. ZE 626.

 

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat Boudijn Symond Hughe Kints f.f.e voir ons quam ende verliede hem dat hi vercoft heeft Gillisf Boudijns sone, alseg verre alst onse wille ware, een zestiendendeel van eenen tiende legghende in Haeyman die sheren Heynrich Braems was i, ende die hij ons op ghedraghen heeft tote Gillisk Boudijns soens behoif voirs.; soe hebben wi Gillesel voirscreven gratie ghedaen ende hebben hem desen voirs. tiende verliet van ons te houden ende te besittene in alre manieren als die brief hout van dien tiende die bi consente van ons ende bi wilcoire van onsen mannen van Zeelandm ghemaect ende beseghelt es, behouden elken anderen sijns rechts. Ende hier of sal hi ons jairlix te pachte gheven drie scellinghe ende IIII d. Hollandsn.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe op sente Lambrechtso dach anno XXXIII°.

a
Will. AB.
b
..grave B.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
boven de regel toegevoegd B.
e
soens sone B.
f
Gill. AB.
g
also B.
h
Heynr. AB.
i
hier waren, doorgestreept B.
j
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
k
Gill. AB.
l
Gillise B.
m
Zeel. A; Zeell. B.
n
Holl. AB.
o
Lambr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis Boudewijnsz.