Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X126v_626_1 B ZE_G_X102r_626_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 126v, nr. 635 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 102r, nr. 617 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Huge Kinde.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 217.

Vgl. het voorafgaande nr. ZE 625.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. Want Boudijn Symond Hughe Kints soens sone quam ende verliede hem dat hi vercoft heeft Hughe Kinde sinen broeder, alsoe verre alst onse wille ware, IIII½ ghemet ende LXXXI roeden tienden legghende in Haymanne, die hem ane quamen van Janne Symons sone sinen broeder ende die hi ons op ghedraghen heeft tote Hughe Kintse behouf voirs., soe hebben wi Hughe Kinde voirscreven gratie ghedaen ende hebben hem desen voirs. tiende verliet van ons te houdene ende te besittene in alre manieren als die brief ende die ordinance van den tienden hout die bi consente van ons ende bi wilcoir van onsen mannen van Zeelandf ghemaect ende beseghelt es, behouden elken anderen sijns rechts; ende hier of sal hi ons jairlix te pachte gheven III scellinghe ende IIII d. Hollandsg ende sijn deel van der werscip alsoe vele alser hem metten rechte toe behoirt h te ghelden.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sente Lambrechtsi avond anno XXXIII°.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
boven de regel toegevoegd B.
e
Hughekints A.
f
Zeel. A; Zeell. B.
g
Holl. AB.
h
hier om een slechte plek in het perkament heen geschreven A.
i
Lambr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Kind