Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X127r_628_1 B ZE_G_X102r_628_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 127r, nr. 637 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 102r, nr. 619 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Janne Wissen z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 218.

Willema graveb etc. maken cond etc. dat wi Janne Wissen sone van Bordendamme omme menighen zuaren arbeyt ende trouwen dienst die hi ons ghedaen heeft in Zwindrechtc ghegheven hebben ende gheven med desen brieve ten rechten liene van ons te houden VI mete LXIII½ roede min lands legghende int Zuyt ambochtd van Nortbeveland die Willeme Lielen f.f waren, item IIC V roeden lands legghende int selve ambocht die Willemg Ellix f.h waren, item III mete ende LVI roeden lands legghende te Calfvliet die Willemi Ellix f.j waren vorscreven, item II½ met ende VII½ roede lands legghende in Campen in den Zueetk die Hughe Bast waren.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na sente Baven dach int jair ons Heren M° CCC° drie ende dortich.

a
Willaem B.
b
..grave B.
c
Zwindr. B.
d
Suyt amb., Suyt op rasuur B.
e
Willaem B.
f
soens B.
g
Will. B.
h
soens B.
i
Will. B.
j
soens B.
k
Sueet B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Wissenz. van Borrendamme