Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X127r_631_1 B ZE_G_X102r_631_1 ZE_G_X102v_631_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 127r, nr. 640 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 102r-102v, nr. 622 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Katherine Wolffairts wijff van Reymerswalea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 220.

Willemb gravec van Heynnegouwend etc. maken cond etc. dat voir ons quam Wolfaert van Reymmers walee, heren Clays Kervincsf soen, ende hevet ghemaect ende makede voir ons ende med onser hand Katerineng sinen witteliken wive tachtich pond suuarter Toirnoyseh jairliker renten, enen coninx Toirnoyseni van Vrankerikej of drie Enghelsche van Ingheland voir sestien penninghe gherekent, tot harer rechter lijftocht ende duwarien up al sijn lien dat hi van ons houd in Portvliet ende in tgheleyde van der Hontenk; ende om dat wi onsen concente hier toe ghegheven hebben ende wi Katerinenl voirs. m in deser lijftocht houden willen als wi sculdich sien te houdene ene joncvrouwe in horer rechter lijftocht, soe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ende hier over waren onse trouwen manne alse onse lieve neve die here van Voirne endeo Florijs van Haemstedep, ridderen,q ende Gherardr van der Maelstede knape.

Ghegheven Kanoit des manendaghes voir sente Katerinens dach int jair ons Heren M° CCC° drie ende doorticht.

a
Reym'swale B.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Heynn. AB.
e
Reymm's wale A; Reym'swale B.
f
Kervinx B.
g
Kat'inen A; Kat'nen B.
h
Toirn. A; Tor. B.
i
Tor. B.
j
Vranrike B.
k
nt onduidelijk, t gecorrigeerd uit d AB.
l
Kat'inen A; Kat'nen B.
m
hier voirs., doorgestreept A.
n
w bovengeschreven A.
o
tiroonse noot voor et A.
p
Haemsteden B.
q
Ende hier over ... ridderen op rasuur A.
r
Gher. AB.
s
Kat'inen A; Kat'nen B.
t
oor onduidelijk, gecorrigeerd A; dortich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wolfert van Reimerswaal, zoon van heer Nicolaas Kervink, en zijn echtgenote Catharina