Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X127v_633_1 B ZE_G_X102v_633_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 127v, nr. 642 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 102v, nr. 624 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gerijt Aelwijns z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 222.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc, van Holland, van Zeland ende here van Vrieslandd maken cont allen ludene dat Gheretf Alewijns sone van ons ghenomen heeft een sestiendendeel van den lande ende van den ambochte van Zwindrechtg te dikene in alle dien rechte dat die ander diken; ende want hi dat sestiendendeel med sinen vrienden med suaren coste ghediket hevet, soe hebben wi om Gode ende om menighen trouwen dienst dien hi ons ghedayn hevet ende noch doen sal sulke gratie ende ghenade ghedaen dat dit ambocht van denh sestiendendeele voirscreven na sijnre doet niet ane ons versterven en sal also langhe als eenich van sinen wittachtighen kinderen levet, est sone est dochter, ende immer up een hoeft te comen ende up den jongheren sone voir die ouder dochter, ende dair tenden ten rechten leene; ende soe wilke tijd dit ambocht verstervet, dat die ouste ende die naiste erfname elke hevene van desen ambochte voirseit binnen den eersten jare lossen moeghe jeghens ons of onse nacomelinghe om twintich pond zuarter Tornoysei, maer immer die jongher manhoeft voir touder wijfhoeft dair si beide even na sien.

In orconde desen brieve bezeghelt med onsen zeghelj. Ghegheven tot Valenchijnk des woensdaghes na Half vasten int jair ons Heren dusent drie hondert drie ende dortich.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heynn. A.
d
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Gher3 A; Gher. B.
g
Zwindr. B.
h
ontbr. B.
i
Tor. B.
j
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
k
Valench. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz.