Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X128r_638_1 B ZE_G_X102v_638_1 ZE_G_X103r_638_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 128r, nr. 647 (primaire registratie).

Onder de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 102v-103r, nr. 629 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Monbairs joncfrou Katheline.

Rechts in de ondermarge de custode alse wise Boudijn bevolen hebben. In orconde etc. – Links in de ondermarge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 225.

Willaema van Heynnegouwenb, gravec van Zelandd, maken cond allen luden dat wi bi raede ons ghemeens Raeds ende bi goeddencken heren Florijse van Bersselenf, Claysg van Bersselen ende Philips van Bersselen ende anders joncfrouwen Katelinen vriende, sheren Jans Mulairtsh dochter, bevolen hebben Boudwijni van Ieerseke, herej Niclays Kervincsk ouste sone van Reymmers walel, die mombairscip van joncfrouwen Katalinen voirscreven, siere moeyen, ende van al haren goede, in manieren dat hi se niet onterven en sal moghen ten sie bi horen ghemienen maghen dair hi se van rechte in mach onterven. Vort is voir ons ghecomen in die vierscaren in Middelburchm Boudwijnn voirscreven ende hevet desen voirscreven voghedye up ghedraghen heren Niclayso Kervinc, sinen vader, durende tote sinen weder segghen toe, te verwaren in allen manieren alse wise Boudwijnp bevolen hebben.

In orconde desen brieve beseghelt mid onsen zeghelq. Ghegheven in Middelburchr des donresdaghes na sinte Margrieten dach int jair ons Heren M° CCC° vier ende dortich.

a
Will. B.
b
Heynn. AB.
c
Z B.
d
Zeell. B.
e
Florens B.
f
Borsselen B.
g
Clayse B.
h
Mulairds B.
i
Boudijn B.
j
here B.
k
Kervinx B.
l
Reym'swale B.
m
Middelb. B.
n
de eerste letter gecorrigeerd uit de aanzet van v of w A; Boudijn B.
o
Niclayse B.
p
Boudijn B.
q
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
r
Middelb. AB.
Oorkonder: Willem van Henegouwen, graaf van Zeeland
Destinataris: Boudewijn van Yerseke, oudste zoon van heer Nicolaas Kervink van Reimerswaal