Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X129r_645_1 B ZE_G_X103v_645_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 129r, nr. 654 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 103v, nr. 636 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Pieter Henric Willems z. heeft vercoft Willam Henricx z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 227.

Wi Willema graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeelande ende here van Vrieslandf maken cont allen ludeng dat Pieter Heynrich Willemi soens zone bi onsen oirlove omme siere noeterstej wille vercoft heeft Willemk Heynrixl sone, sinen broeder, twee ghemete tienden ligghende in Everdeys dijkem die hi van ons te houden plach; wilken tienden wi verliet hebben Willem Heynrixn sone voirs. van ons in pachte te houden, behouden elken andereno sijns rechts, in alre maniere als die brief ende die ordinancie van den tienden hout die bi wilcoren van ons ende van onsen mannen van Zeelandp dair of ghemaect ende bezeghelt is; ende hier of sal hi ons jaerlix gheven te pachteq sestien penninghe Hollandsr.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zegheles. Ghegheven in Middelburcht up sinte Lucas dach int jair ons Heren M° CCC° vier ende dortich.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. A.
e
Zeel. A.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
g
etc. i.p.v. allen luden B.
h
Henr. B.
i
Willems B.
j
noterste B; wel te lezen als noeterfte, 'nooddruft'.
k
Willaem B.
l
Henrix B.
m
Everdeysdike B.
n
Henrix B.
o
boven de regel toegevoegd A.
p
Zeel. A; Zeell. B.
q
volgorde: te pachte gheven B.
r
Holl. AB.
s
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
t
Middelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Hendriksz., broer van Pieter zoon van Hendrik Willemsz.