Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X130r_654_1 B ZE_G_X104r_654_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 130r, nr. 663 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 104r, nr. 644 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Margrietea Mathijs Rengersb wijf.

Willemc graved van Heynnegouwene, van Hollandf, van Zeelandg ende here van Vrieslanth maken cont allen luden dat Mathijs Renghers sone, onse trouwe knape, bi onsen goeddinken ghemaict hevet joncfrouwe Margrieten sinen wive tot horen live in meersinghe van hore lijftocht die helfte van den goede in Dierix land dat hi jeghens ons cofte, ende ons ane verstarf van heren Costijn van Renissei; in wilken goede wi gheloven joncfrou Margrieten vors. te houden als wi joncfrouwen in lijftochte sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelej. Ghegheven in Middelburchk des manendaghes vor sinte Symon ende sinte Juden dach int jair ons Heren M° CCC° vier ende dortich.

a
M'griete B.
b
Reng's B.
c
Willaem B.
d
..grave B.
e
Heynn. AB.
f
Holl. A.
g
Zeel. A.
h
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieslant B.
i
Reynesse B.
j
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
k
Middelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Mathijs Rengersz., knaap, en zijn echtgenote jonkvrouw Margareta