Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X130v_655_1 B ZE_G_X104r_655_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 130v, nr. 654 (primaire registratie).

Bij het omslaan van de bladzijde is een vergissing gemaakt in de contemporaine nummering, die vanaf hier 10 te laag is.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 104r, nr. 645 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan Gillis z. vander Maelstede.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 227.

Wi Willema graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd, van Zeelande ende here van Vrieslantf maken cont allen luden dat wig bih Jan Heynrixi sone, onsen rentemeyster van Bewestersceltj in Zeelandk, vercoft hebben Jannel Gillijs sone van der Maelsteden alsulc goed als ons ane quam van joncfrou Meynen, here Wolfairtsm dochter van der Maelsteden, sinen wive, omme eene ende dortich pont groter Tornoysen vryes ghelts dair hi onsen rentemeyster voirs. of voldaen hevet, in manieren dat hi alle die scout ghelden sal die si van rechte sculdich was; ende des goeds sullen wi hem waren tallen rechte.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zegheleo. Ghegheven in Middelburchp des dinxendaghes voir sinte Symon ende Juden dach int jair ons Heren M° CCC° XXXIIII°.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. A.
e
Zeel. A.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieslant B.
g
ontbr. A.
h
b verbeterd uit w A.
i
Henr. B.
j
Bewest'scelt B.
k
Zeel. A; Zeell. B.
l
Jan B.
m
Wolfairds B.
n
Tor. AB.
o
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
p
Middelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Gillisz. van de Maalstede